Bộ Xây dựng đề xuất gói tài chính 15.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội

03-11-2021 07:00

Ngày 28/10, Bộ Xây dựng có Văn bản số 4430/BXD-QLN gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT đề xuất gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, với số tiền 15.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, số liệu tổng hợp từ các địa phương, nhu cầu về NƠXH cho đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 294.600 căn, tổng mức đầu tư 220.000 tỷ đồng, bao gồm: Nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị 131.100 căn, tổng mức đầu tư 138.000 tỷ đồng; Nhà ở cho công nhân khu công nghiệp 163.500 căn, tổng mức đầu tư 82.000 tỷ đồng.

Trong đó, số lượng dự án đang triển khai thực hiện là 278 dự án, với quy mô xây dựng 274.000 căn, tổng mức đầu tư 214.000 tỷ đồng, bao gồm: Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp 178 dự án quy mô xây dựng 140.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 147.000 tỷ đồng; Dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp 100 dự án quy mô xây dựng 134.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 67.000 tỷ đồng.

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế chính sách và gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách NƠXH, đặc biệt là nhà ở công nhân khu công nghiệp trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, gói tín dụng cấp bù lãi suất 15.000 tỷ đồng cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại để thực hiện phát triển NƠXH theo quy định của pháp luật nhà ở hiện hành, pháp luật về đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Cụ thể như sau: Bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 cho đối tượng quy định tại Khoản 1, 4, 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở vay để mua, thuê, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 14.000 tỷ đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội có nhiệm vụ huy động thêm 14.000 tỷ đồng để hỗ trợ những đối tượng nêu trên được vay vốn).

Bổ sung vốn cấp bù lãi suất phân bổ cho tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH vay theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 1.000 tỷ đồng.

“Đề xuất này góp phần thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra: Bảo đảm an sinh xã hội - nhà ở cho đối tượng yếu thế, người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp; đồng thời, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản và thực hiện chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho hay.

Đóng