Quảng Nam: “Soi” năng lực liên danh đầu tư Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba

18-10-2022 00:00

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký quyết định chấp thuận Liên danh Công ty cổ phần Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Tiên là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Công ty cổ phần Thiên Hoàng có vốn điều lệ là 25 tỷ đồng; trụ sở chính tại Cụm Công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Nam (thị xã Điện Bàn). Còn Công ty TNHH Hoàng Tiên có vốn điều lệ 150 tỷ đồng; trụ sở chính tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Theo quyết định của tỉnh Quảng Nam, tổng mức đầu tư dự kiến Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba là 70,4 tỷ đồng; đã bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15,4 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư là hơn 14 tỷ đồng chiếm 20% tổng vốn dự kiến đầu tư.

Trong đó vốn huy động là hơn 56 tỷ đồng, chiếm 80% tổng vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn theo thư cam kết cấp tín dụng có điều kiện của Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hải Châu số 025/011/0722-1-CAMKETCTD ngày 06/07/2022 chấp thuận cung ứng tín dụng có điều kiện cho Công ty Cổ phần Thiên Hoàng một khoản tín dụng tối đa 56,32 tỷ đồng.

Về tiến độ góp vốn, Công ty cổ phần Thiên Hoàng sẽ góp 12 tỷ đồng, Công ty TNHH Hoàng Tiên sẽ góp 2,2 tỷ đồng; trong thời gian từ tháng 07/2022 đến tháng 02/2023.

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư bắt đầu từ năm 2022 đến năm 2023; công trình đi vào hoạt động là quý IV/2023.

Dự án Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba có quy mô diện tích khoảng 4,39 ha, phía Đông giáp sông Vĩnh Điện, phía Tây giáp đường Trần Nhân Tông, phía Nam giáp Khu dân cư hiện trạng, phía Bắc giáp sông Giáp Ba.

Quảng Nam yêu cầu  Liên danh Công ty cổ phần Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Tiên lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan và quy định của UBND tỉnh.

Đồng thời, nghiêm cấm việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của Nhà nước. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Luật Nhà ở và khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản… Phối hợp với địa phương tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) của dự án, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định.

Đóng